۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

شعر معروفی از زامنهوف


آه، دل من
Ho, mia kor’

آه، دل من، با ناآرامی مزن
Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile
حالا از سینه‌ی من مپر
El mia brusto nun ne saltu for!
من خود را به آسانی نمی‌توانم نگهدارم
Jam teni min ne povas mi facile
آه، دل من
Ho, mia kor’


آه، دل من، پس از کار طولانی
Ho, mia kor’ Post longa laborado
آیا من در ساعت معین پیروز نخواهم شد؟
Ĉu mi ne venkos en decida hor’?
بس است، از تپیدن آرام بگیر
Sufiĉe! Trankviliĝu de l’ batado,
آه، دل من
Ho, mia kor’

            لودویک زامنهوف


      Ludoviko Zamenhof       
ترجمه: دکتر حسین وحیدی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر