۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

شعری از ریمون شوارتس


ریمون شوارتس Raymond Schwartz (1894- 1973) فرانسوی، در سال 1909 اسپرانتو را فراگرفت. او از طنز نویسان نامی در ادبیات اسپرانتو است. شعر زیر از مشهورترین آثار اوست و دو سطر پایانی آن کاربردی ضرب‌المثلی پیدا کرده است. برای درک بیشتر، خواننده حتما باید اسپرانتودان باشد تا به مفهوم کنایه‌های شاعر پی ببرد.
توجه!
کسانی که بتوانند تفسیر این شعر را به فارسی برای من بفرستند – بدونِ محدودیت زمانی – کتاب نفیسی را به اسپرانتو هدیه دریافت خواهند کرد!

اسپرانتیست، پیدایش و غیبت
Esperantisto, Ekesto kaj malapero


مقاله‌ی مجله
Gazetartikolo
یا سخنرانی تبلیغی
Aŭ varba parolo.
تاثیرمطلوب
Favora impreso,
علاقه‌مندی
Ekintereso.
کتاب آموزشی
Lernolibro,
ارتعاش مقدس
Sankta vibro,
مرض تبلیغ
Propaganda miasmo;
اشتیاق
Entuziasmo!
هم‌آرمان
Samideano,
(به سلامتی شما!)
(Je via sano!)
هم‌قطار
Kamarado,
تبلیغ
Varbado,
تدریس
Instruo,
در میان انبوهی از مدال‌ها
En butonturo
پرچم سبز
Verda flago
روز باشکوه
Glora tago!
شکاف بیشتر
Plua ŝtupo:
گروه جدید
Nova grupo.
شور تازه
Nova sento,
باد مساعد
Facila vento
و شعری
Kaj poemo
در همان مضمون!
Pri sama temo!
پس از تردید
Post hezito
نماینده
Delegito.
در صورت نیاز
Laŭ bezono
اشتراک مجله
Gazetabono,
حق عضویت‌ها
Kotizoj
و چمدان‌ها
Kaj valizoj
برای کنگره
Por kongreso.
تاثیر معجزه‌آسا
Miraklimpreso!
لباس فراک
Fraka vesto,
جشن زیبا
Bala festo,
لباس ملی
Naci-kostumo,
عشق‌بازی
Amindumo.
دختر اسپانیایی
Hispanino,
تعظیمِ قلبی
Korinklino
و امیدها
Kaj esperoj,
نامه‌های عاشقانه
Amleteroj.
عسل
Mielo.
آسمان!
Ĉielo!
...
…….
...
…….
زن
Edzino;
پایان!
Fino!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر