۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم ...


این ترانه  را گئورگ هاندزلیک Georgo Handzlik شاعر و آواز خوان اسپرانتو برای زامنهوف خوانده است. مفاهیم این ترانه کاملا درونی هستند، کسی که اسپرانتو می‌داند و با دنیای اسپرانتو آشناست می‌تواند از ظرایف نهفته در ترانه لذت ببرد.

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم ...

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم آقای لودویک

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم با این ترانه

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم پزشک پیر

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم دکتر اسپرانتوبه خاطر "قلب سبز" یولی*

وسعتِ قلبِ  کالومان**

به خاطرِ کنگره در ورشو

به خاطرِ گردهمایی در ژاپنمی‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم آقای لودویک

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم با این ترانه

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم پزشک پیر

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم دکتر اسپرانتوبه خاطرِ دوستانی از فرانسه

از آلمان و کانادا

از ایتالیا و مجارستان

به خاطرِ زیبا رخی از بلگرادمی‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم آقای لودویک

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم با این ترانه

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم پزشک پیر

می‌خواهم از تو سپاسگزاری کنم دکتر اسپرانتوبه خاطرِ نوآموزی جوان

به خاطرِ آهنگ دل‌انگیز برادری

چون همه به لطف اسپرانتو ممکن شد

چون همه‌ی این‌ها با سپاس از تو ممکن شد


*  اشاره به نویسنده‌ی برجسته‌ی اسپرانتو یولی باگی
**  *  اشاره به دیگر نویسنده‌ی برجسته‌ی اسپرانتو که دوست یولی باگی بوده، کالومان کالوچای که هر دو مجارستانی هستند و در ادبیات اسپرانتو  صاحب سبک و مکتب ادبی هستند.

Mi volas danki vin ...
Mi volas danki vin sinjoro Ludoviko,
Mi volas danki vin per ĉi tiu kant’,
Mi volas danki vin maljuna kuracisto,
Mi volas danki vin doktoro Esperant’.
Pro „Verda Koro“ de Julio,
„Streĉita Kord’ „ de Koloman,
Pro la kongres’ en Varsovio,
Pro renkontiĝo kun japan’ .
Mi volas danki vin sinjoro Ludoviko,
Mi volas danki vin per ĉi tiu kant’ ,
Mi volas danki vin maljuna kuracisto,
Mi volas danki vin doktoro Esperant’ .
Pro la amikoj el Francio,
El Germanio kaj Kanad’ ,
El Itali’ kaj Hungario,
Pro belulin’ el Belograd.
Mi volas danki vin sinjoro Ludoviko,
Mi volas danki vin per ĉi tiu kant’ ,
Mi volas danki vin maljuna kuracisto
Mi volas danki vin doktoro Esperant’ .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر